MijnNFI

MijnNFI is een online klantportaal dat ondersteunende zaaksinformatie ontsluit voor de ketenpartners Nationale Politie, Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht, van intake tot rapportage. Het geeft de aanvrager inzicht in de beschikbare producten en diensten, de actuele instroomruimte en de status van zijn aanvragen. Wijzigingen met betrekking tot de SLA en andere noodzakelijke of interessante product- of zaaksinformatie zijn te lezen in de nieuwsberichten.

Account aanvragen

Indien u werkzaam bent bij de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie of de zittende magistratuur en uit hoofde van uw functie graag toegang wilt tot MijnNFI, kunt u een account aanvragen door een e-mail te sturen naar mijnnfi@nfi.nl. Vermeld daarin uw naam, e-mailadres, functie en politie-eenheid of arrondissement.